De Regionale Dieren Ambulance is aangesloten bij de

Federatie Dierenambulances Nederland (FDN)

www.fdn.nl

WAT

In Nederland bestaan er op dit moment ruim 70 locale Dierenambulanceorganisaties. Dit aantal en hun werkwijze kan uniek in de wereld genoemd worden. De Dierenambulances, ondergebracht in stichtingen en verenigingen, ontvangen tot op heden niet of nauwelijks subsidie maar bestaan bij de gratie van donaties, giften en bekende collectebusjes. Zo'n 4000 vrijwilligers bieden per jaar aan ongeveer een kwart miljoen dieren in nood hun helpende hand. Het zijn voornamelijk zwerfdieren en dieren zonder portemonnee die tot hun 'patiënten' behoren. Daarom ook blijft circa 80% van alle hulpverlening onbetaald.

WIE

De Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) is opgericht op 23 september 1993 en intussen zijn er ruim 60 Dierenambulanceorganisaties erkend lid van de FDN. Alleen die organisaties die voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) kunnen lid worden van de FDN. De aangesloten leden worden regelmatig bezocht en gecontroleerd op hun werkwijze, de 24 uur bereikbaarheid etc. Het bestuur van de FDN wordt gekozen door de leden en bestaat, net als bijna alle Dierenambulance medewerkers, uit vrijwilligers.

FOLDER Wie Wat Hoe en Nu

HOE

Tot nu toe heeft de Federatie Dierenambulances Nederland de volgende wapenfeiten gerealiseerd:

  • Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor Dierenambulances. Dit wetsartikel is tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen tussen de FDN en drie ministeries.
  • Instelling van de Sophia Vakopleiding Dierenambulances, voor medewerkers van erkende Dierenambulances. Tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de Sophia Vereniging tot Bescherming van Dieren.
  • Realisatie van een 'Rampenplan' voor dieren, nauwe samenwerking met de Centrale Asiel Raad, de landelijke inspectie Dienst en de Landelijke Dierenbescherming.
  • Bemiddeling bij diversen conflicten tussen leden en bijv. gemeentelijke-, regionale-, of landelijke instanties en private personen.
  • Public relations in de breedste zin voor het fenomeen 'Dierenambulances'.

EN NU

De Federatie heeft zich de volgende doelen gesteld :

- Wettelijke erkenning en bescherming van Dierenambulances.

- Optimaliseren van noodzakelijke vakkennis d.m.v. opleidingen en workshops.

- Realisering van een permanent Federatiebureau om de belangen van de leden optimaal te kunnen behartigen.

- Fondsenwerving voor de erkend Dierenambulances. Velen hiervan verkeren in financiële nood.

- Publieksvoorlichting betreffende het werk van de Dierenambulances. Bevorderen en ondersteunen van nieuwe Dierenambulanceorganisaties in gebieden waar deze nog niet actief zijn.

- Onderhouden van goede contacten met de Landelijke Overheid, en landelijke, regionale en lokale diervriendelijke organisaties in de breedste zin.